/money - zobrazí momentální stav bodů
/pay <jméno> <počet> - odešle danému hráči daný počet bodů
/balancetop - žebříček hráčů
/shop - otevře obchod, ve kterém lze utratit body za itemy
v rekonstrukci
/vote - zobrazí odkazy skrze které lze hlasovat pro server
/lwc - seznam příkazů pro zamknutí truhel, pecí nebo dveří
/cprivate - uzamkne danou truhlu, pec nebo dveře
/cmodify <hráč> - odemkne truhlu pro daného hráče
/cremove - vymaže zamknutí truhly, pece či dveří
/chopper on - odemkne danou truhlu pro hopper

/discord - odkaz na discord server
/discordlink - propojí účet ve hře s účtem na discordu
(v případě VIP aj. se změny projeví obvykle do 5 minut)

/playtime - odehraný čas na serveru
/rules - vypíše seznam pravidel
/msg [hráč] - pošle danému hráči soukromou zprávu
/spawn - teleportuje na spawn
/home bed - teleportuji k vaší posteli
/tg toggle - aktivuje / deaktivuje kácení stromů na zásah
/sethome - nastaví domov
/sethome <název> - nastaví domov se jménem
/home - teleportuje k domovu
/home <název> - teleportuje k domovu s daným názvem
/delhome <název> - smaže domov
/home - seznam domovů, pokud jich uživatel má více jak jeden

/tpa [hráč] - odesle žádost o teleportaci k hráči
/tpaccept - přijme žádost o teleport
/tpadeny - zamítne žádost o teleport
t
| Začni hrát na FajnCraftu!
play.fajncraft.cz

Získej za hlasování body, za které si můžeš ve hře nakoupit výbavu!
© 2011-2023 FajnCraft  ·  All Rights reserved  ·